top of page

בקרת תהליכים בתעשיות התעופה והבטחון AS13006

AS13006 מסייע לארגונים לבחור אסטרטגיות בקרה מתאימות במסגרת פיתוח תוכניות בקרה ולהוכיח את אפקטיביות הבקרות באמצעות ניתוח סטטיסטי. קורס זה מכסה את דרישות בקרות התהליכים המוגדרות בתקן AS13006

בקרת תהליכים בתעשיות התעופה והבטחון AS13006
bottom of page