top of page

מנהלי איכות בתעשיות התעופה והבטחון

הדרכה מקיפה שמטרתה להכשיר מנהלי איכות בתעשיות התעופה והתעשיות הביטחוניות.
הקורס מספק כלים מעשיים הנדרשים למימוש דרישות התקן AS9100 ויישום דרישות הלקוחות המובילים בארץ : רפאל, אלביט ותעשיה אווירית.

מנהלי איכות בתעשיות התעופה והבטחון
bottom of page