top of page

בקרת תהליכים בתעשיות התעופה והבטחון AS13006

AS13006 מסייע לארגונים לבחור אסטרטגיות בקרה מתאימות במסגרת פיתוח תוכניות בקרה ולהוכיח את אפקטיביות הבקרות באמצעות ניתוח סטטיסטי. קורס זה מכסה את דרישות בקרות התהליכים המוגדרות בתקן AS13006

עלות למשתתף

צרו קשר

רמת קושי

בסיסי

מסגרת לימוד

פנים ארגוני / קורס פתוח

היקף הקורס

16 ש"ל

פנים ארגוני / קורס פתוח

מספר קורס

501

תוכן ההדרכה

◄ תיאור חשיבות בקרות התהליכים והתועלות לתעשייה ולארגון
◄ קישור תוכנית הבקרה לתהליכי FMEA
◄ ניתוח ובחירת שיטות הבקרה המתאימות
◄ שיטות לאיסוף נתונים
◄ שיטות להערכת יכולת תהליך
◄ ניתוח אופייני כשל ושיפור תהליכים
◄ יישום תרשימי בקרה
◄ תכנון מונע טעויות Error-Proofing
◄ ניתוח יכולת מדידה - MSA

המדריך
בקרת תהליכים בתעשיות התעופה והבטחון AS13006
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
בקרת תהליכים בתעשיות התעופה והבטחון AS13006

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page