top of page

מבדקי איכות מקוונים

הכשרה המקנה לעורכי מבדקים השלמת ידע וכלים מעשיים לביצוע מבדקים מרוחקים

עלות למשתתף

400 ₪

רמת קושי

בסיסי

מסגרת לימוד

מקוון

היקף הקורס

4 ש"ל

מקוון

מספר קורס

404

תוכן ההדרכה

◄ תכנון מבדק מרוחק
◄ התאמת תוכנית מבדק לביצוע מבדק מרוחק
◄ ניהול סיכונים במסגרת תכנון המבדק המרוחק
◄ שימוש בטכנולוגיות מידע במסגרת המבדק
◄ תיעוד ממצאי המבדק וסיכום מבדק מרוחק

המדריך
מבדקי איכות מקוונים
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
מבדקי איכות מקוונים

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page