top of page

מבוא לרישוי בתעופה אזרחית PART 21

הדרכת מבוא להכרת דרישות הרישוי של רשויות התעופה ותקנה 21 של רשות התעופה הפדרלית FAA

עלות למשתתף

550 ₪

רמת קושי

מתקדם

מסגרת לימוד

פנים ארגוני

היקף הקורס

8 ש"ל

פנים ארגוני

מספר קורס

701

תוכן ההדרכה

PART 21 הינה תקנה של FAA המספקת את המסגרת הרגולטורית כדי לנהל הסמכה של מוצרים וחלקים. חלק זה בתקנה כולל את מערכות ההנדסה, הכשירות אווירית, הייצור והאיכות. תעשיית התעופה והחלל תלויה בציות לחלק 21; עם זאת, הבנת חלק 21 ותפקידו בהסמכה אזרחית היא מאתגרת. קורס זה נועד לספק למשתתפים הבנה של התהליכים הנדרשים במסגרת הסמכת מטוסים, לרבות תאימות ל-FARs, תהליכי ההסמכה ואחריות לאישור לאחר.

◄ סקירת הדרישות של PART 21
◄ הצגת תפקידו של כמחזיק האישור (TC/STC/TSO/PMA)
◄ דרישות מערכת איכות לתעופה האזרחית
◄ הצגת סוגי האישורים והתעודות והשפעתם על מחזיק התעודה
◄ הצגת תהליכי ניהול השינויים במסגרת ההסמכה

המדריך
מבוא לרישוי בתעופה אזרחית PART 21
ברוך מרום

ברוך מרום, מרכז תחום רגולציה בתעופה אזרחית מומחה לרישוי ובדיקת איכות כושר אווירי. בעל ניסיון של 40 שנה בהטמעת דרישות רת"א (רשות התעופה האזרחית) ודרישות FAA (PART 21/145)

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
מבוא לרישוי בתעופה אזרחית PART 21

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page