top of page

מבקר איכות עם התמחות בתעשיות התעופה והביטחון

הקניית ידע והכלים הנדרשים להסמכת מבקר האיכות בתעשיות התעופה והבטחון

עלות למשתתף

צרו קשר

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

מכללת מסד

היקף הקורס

60 ש"ל

מכללת מסד

מספר קורס

601

תוכן ההדרכה

מבקר איכות מוסמך הינו מבקר שעבר הכשרה מתאימה וביכולתו ליישם כלים לצורך ביצוע בחינות למוצרים, לתיעוד, למדוד תהליכים ומוצרים, לתעד את התהליך ולהכין דוחות בהתאם.

נושאי הלימוד
◄ מבוא לאיכות ובקרת איכות, מערכת ניהול איכות בתעשיות התעופה והבטחון
◄ תהליכים מבוקרים
◄ עקרונות המדידה
◄ שרטוט טכני
◄ עקרונות בקרת איכות רכש
◄ בקרת איכות בתהליכי ייצור
◄ תהליכי שיפור

המדריך
מבקר איכות עם התמחות בתעשיות התעופה והביטחון
הדרכה בשיתוף פעולה עם מכללת מסד

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
מבקר איכות עם התמחות בתעשיות התעופה והביטחון

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page