top of page

מנהלי איכות בתעשיות התעופה והבטחון

הדרכה מקיפה שמטרתה להכשיר מנהלי איכות בתעשיות התעופה והתעשיות הביטחוניות.
הקורס מספק כלים מעשיים הנדרשים למימוש דרישות התקן AS9100 ויישום דרישות הלקוחות המובילים בארץ : רפאל, אלביט ותעשיה אווירית.

עלות למשתתף

4,200 ₪

רמת קושי

מתקדם

מסגרת לימוד

פנים ארגוני / קורס פתוח

היקף הקורס

ש"ל 50

פנים ארגוני / קורס פתוח

מספר קורס

A201

תוכן ההדרכה

קורס מנהלי האיכות בתעשיות התעופה והבטחון נועד לספק ידע וכלים מעשיים הנדרשים למימוש אפקטיבי של מערכת ניהול איכות בתעשייה. נושאי הלימוד המרכזיים :

סקירת דרישות האיכות של תעשיות התעופה, חלל והבטחון והצגת קבוצת האיכות הבינלאומית לאיכות IAQG
דרישות התקן AS9100D
הצגת מערכת OASIS ואופן המענה למבדקי גופי ההתעדה
תכנון ובקרה תפעוליים, תכנון איכות מתקדם APQP מול דרישות AS9145
ניהול סיכונים וזיהוי אופייני כשל והשפעתם PFMEA/DFMEA
אימות תהליך הייצור FAI מול דרישות AS9102
בקרת תהליכים וניהול אופייני מפתח מול דרישות AS9103
תוכנית למניעת גופים זרים מול דרישות AS9146
ניהול איכות ספקים
ניהול מערכת מבדקים פנימיים
ניתוח סיבות שורש ופעולות מתקנות 8D
אתיקה והגורם האנושי
סקירה והכרת דרישות האיכות של הלקוחות המובילים : אלביט, רפאל ותע"א

המדריך
מנהלי איכות בתעשיות התעופה והבטחון
דן רוזמן, אלישבע שטרן

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
מנהלי איכות בתעשיות התעופה והבטחון

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page