top of page

ניתוח סיבות שורש 8D

הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות ועורכי מבדקים בישום שיטות לזיהוי סיבות השורש לכשלים במסגרת תהליכי ניהול סיכונים וטיפול באי התאמות.

עלות למשתתף

550 ₪

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

פנים ארגוני

היקף הקורס

8 ש"ל

פנים ארגוני

מספר קורס

302

תוכן ההדרכה

מערכות ניהול איכות מתקדמות ובכללן התקן לניהול איכות בתעשיות התעופה והביטחון AS9100 מתמקדים בתרבות מניעה ודורשים יישום של מתודולוגיות ניהול סיכונים ויישום כלים אפקטיביים לניתוח כשלים וכשלים פוטנציאלים לצורך איתור סיבות השורש ונקיטת פעילות מתקנת.

מטרות ההדרכה:
הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות ועורכי מבדקים בישום שיטות לזיהוי סיבות השורש לכשלים וכשלים פוטנציאלים במסגרת תהליכי ניהול סיכונים וטיפול באי התאמות.

נושאי הלימוד:
◄ ניתוח סיבות שורש ונקיטת פעילות מתקנת אפקטיבית במודל 8 השלבים – 8D
◄ הצגת דרישות התקן Aerospace Series - Root Cause Analysis and Problem Solving (9S Methodology) ARP9136
◄ הצגת התקן AS13000:2014 – דרישות לספקי מנועי תעופה לטיפול באי התאמות
◄ הגורם האנושי ואי התאמות
◄ תרגול מעשי וסימולציות

המדריך
ניתוח סיבות שורש 8D
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
ניתוח סיבות שורש 8D

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page