top of page

עורכי מבדקי ספקים בתעשיות התעופה והבטחון

הכשרה המקנה לעורכי מבדקי הספקים השלמת ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים ספקים מול דרישות הארגון ודרישות התקן, תוך הכרה והבנת הדרישות המיוחדות לתעשיות התעופה על פי דרישות התקן AS9100D:2016.

עלות למשתתף

2400 ₪

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

המכללה - מכון התקנים הישראלי

היקף הקורס

16 ש"ל

המכללה - מכון התקנים הישראלי

מספר קורס

403

תוכן ההדרכה

◄ הבנת הגישה התהליכית במסגרת תכנון וביצוע מבדקי ספקים
◄ ניהול סיכונים במסגרת תכנון וביצוע מבדקי ספקים
◄ העמקת הידע בדרישות הייחודיות של התקן AS9100D מנקודת מבטו של עורך מבדקי הספקים.
◄ עקרונות עריכת מבדקי ספקים בהתאם לדרישות ISO19011:2018
◄ דיווח ממצאים ואי התאמות
◄ ביצוע סימולציית מבדק ספק
◄ ניתוח סיבות שורש ומעקב ביצוע פעולות מתקנות

המדריך
עורכי מבדקי ספקים בתעשיות התעופה והבטחון
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הקורס מתקיים במכללה של מכון התקנים
רישום באתר מכון התקנים

שיטת לימוד
עורכי מבדקי ספקים בתעשיות התעופה והבטחון

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page