top of page

Aerospace APQP & PPAP (AS9145)

הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות, מהנדסי תהליך ומוצר בישום דרישות התקן AS9145

עלות למשתתף

צרו קשר

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

פנים ארגוני

היקף הקורס

8 ש"ל

פנים ארגוני

מספר קורס

502

תוכן ההדרכה

התקן AS9145 נוצר על מנת לתת מענה לתכנון מתקדם לאיכות המוצר (APQP) ותהליך לאישור מוצר (PPAP) בתעשיות התעופה, חלל והביטחון. התקן מגדיר מתודולוגיה המבטיחה שתהליך פיתוח המוצר ופיתוח התהליכים בתעשייה יבוצע באופן מבוקר משלב הקונספט עד לייצור הסדרתי המלא.

◄ הצגת השלבים במימוש תהליך APQP
◄ הצגת הכלים המרכזים בתהליך : PFMEA/DFMEA , MSA , CONTROL PLAN
◄ הצגת דרישות PPAP

המדריך
Aerospace APQP & PPAP (AS9145)
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
Aerospace APQP & PPAP (AS9145)

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page