top of page

FAI AS9102C

הקניית הידע והכלים ליישום דרישות התקן AS9102C בהתאם לדרישות הלקוחות המובילים בתעשיות התעופה והבטחון.

עלות למשתתף

400 ₪

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

מקוון / פנים ארגוני

היקף הקורס

5 ש"ל

מקוון / פנים ארגוני

מספר קורס

303

תוכן ההדרכה

תקן ניהול האיכות AS9100D דורש מהארגון ליישום פעילויות לאימות תהליכי הייצור על מנת להבטיח שתהליך הייצור מסוגל לייצר מוצרים שעומדים בדרישות.
התקן AS9102B מגדיר את הדרישות והתיעוד הנדרש למימוש אימות תהליך הייצור.

נושאי הלימוד
◄ סקירת מטרות וישימות דרישות FAI בהתאם לדרישות התקן AS9102
◄ הצגת הדרישות לאימות תהליך הייצור בהתאם לדרישות AS9100D
◄ הצגת המונחים וההגדרות הייחודיות בתקן AS9102B
◄ הצגת שלבי התהליך במימוש FAI
◄ הצגת טפסי התקן AS9102B – Form 1-3
◄ הקשר לתקני APQP – AS9145
◄ דגשים ודרישות ייעודיות של לקוחות מובילים : Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies (UTC)

המדריך
FAI AS9102C
דן רוזמן

דן רוזמן, המדריך הראשי ומפתח ההדרכות עוסק בתחום הייעוץ לניהול האיכות מעל 25 שנים, מתמחה במערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה המובילות בעולם. שימש בעבר כמהנדס איכות ספקים (FQE) עבור חברת Honeywell מרצה בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100 במרכז הדרכה במכון התקנים ובמרכז ההדרכה של תעשייה אווירית (מהו"ת) בוגר קורס IAQG-sanctioned 9100:2016 Aerospace Auditor

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
FAI AS9102C

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page