top of page

ZERO DEFECTS

תוכנית Zero Defects הוא כלי ניהולי שמטרתו הפחתת אי התאמות באמצעות מניעה. התוכנית מכוונת להמריץ אנשים כדי למנוע טעויות על ידי פיתוח של רצון קבוע, ומודעות לעשות את עבודתם טוב בפעם הראשונה, קורס זה משמש כמבוא להטמעת התוכנית בארגון

עלות למשתתף

550 ₪

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

פנים ארגוני

היקף הקורס

8 ש"ל

פנים ארגוני

מספר קורס

304

תוכן ההדרכה

תוכנית Zero Defects הוא כלי ניהולי שמטרתו הפחתת אי התאמות באמצעות מניעה. התוכנית מכוונת להמריץ אנשים כדי למנוע טעויות על ידי פיתוח של רצון קבוע, ומודעות לעשות את עבודתם טוב בפעם הראשונה. התוכנית המיוחסת לפיליפ קרוסבי אשר פותחה בזמן עבודתו בחברת מרטין זכתה בפופולריות באמצע שנות השישים ביחד עם תוכניות שונות שפותחו במסגרת התעשייה הביטחונית במטרה לצמצם את התלות בביקורת ושיפור האיכות במקור.
במקור תכניות ZD פותחו בתעשיות התעופה והביטחון אך שלושה עשורים מאוחר יותר אומצו ע"י יצרני תעשיות הרכב מתוך רצונם לצמצם עלויות הקשורות לאי התאמות בשרשרת האספקה. בשנים האחרונות חברות מובילות בתחום התעופה כגון Rolls Royce, Gulfstream, Honeywell מתחברות מחדש לתוכניות ודורשות משרשרת האספקה ליישם את עקרונות ה-ZD.
נושאי הלימוד :
◄ התפתחות גישת ZD בעבר והיום.
◄ הגדרת תכנית לאפס ליקויים (ZDP)
◄ סדנה : קידום ושיווק עקרונות התוכנית בארגון ומעורבות חוצה ארגון
◄ כלים לפתרון בעיות
◄ זיהוי סיבות שורש (כולל שימוש בכלים כגון עצם דג, 5 Why’s, תרשימי סיבה /תוצאה)
◄ הגורם האנושי ויישום שיטות למניעת טעויות.
◄ יישום גישת הארגון הלומד
◄ ניהול סיכונים תהליכים FMEA
◄ סדנה : ניהול סיכונים ו-RCA

המדריך
ZERO DEFECTS
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
ZERO DEFECTS

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page